Warunki korzystania

abonenciak.pl >

warunki korzystania

Warunki korzystania

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 1. Każdy użytkownik portalu abonenciak.pl może publikować swoje komentarze do tekstów umieszczonych w portalu oraz gotowe treści SMS-ów. Publikowane przez użytkowników treści są ich prywatnymi opiniami i wypowiedziami. Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną i cywilną za umieszczane treści. abonenciak.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników na stronach portalu.
 2. abonenciak.pl zastrzega sobie prawo do usuwania lub moderowania treści wprowadzanych przez użytkowników, które:
  • wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
  • propagują przemoc,
  • zawierających treści wulgarne,
  • mają charakter komercyjny lub reklamowy
  • naruszają prawa autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności,
  • zostały użyte bezprawnie.
  abonenciak.pl zastrzega prawo do blokowania dostępu do serwisu użytkownikom, który regularnie łamią powyższe zasady.
 3. abonenciak.pl nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych portalu lub ich zawartości (w szczególności: tekstu, haseł, grafiki, loga, przycisków, ikon, nagłówków stron, skryptów), a także kopiowania list towarów, opisów i opinii prezentowanych na stronach internetowych i innych czynności, które podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez inny serwis lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.
 4. abonenciak.pl nie przekazuje i nie sprzedaje, bez zgody użytkowników, posiadanych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 5. Użytkownicy korzystają z portalu abonenciak.pl na własną odpowiedzialność i zgadzają się nie wnosić z tego tytułu zadnych roszczeń.
 6. Wszystkie zmiany w regulaminie nabierają mocy obowiązującej niezwłocznie po ich ogłoszeniu.